Jak do skoly bez uceni

Číslovky

  • Základní číslovky se používají k vyjádření počtu (např. jeden dům, dva domy).
  • Řadové číslovky vyjadřují pořadí (např. první, druhý).
  • Druhové číslovky vyjadřují počet u pomnožných jmen (např. jedny nůžky, dvoje dveře) nebo v případě skupin tvořících jeden celek (např. troje boty ve významu tři páry bot).


Přehled

Číslovka Základní Řadová Druhová
1 jeden, -a, -o první jedni, -y, -a
2 dva, -ě druhý dvoje
3 tři třetí troje
4 čtyři čtvrtý čtvery, -a
5 pět pátý patery, -a
6 šest šestý šestery, -a
7 sedm sedmý sedmery, -a
8 osm osmý osmery, -a
9 devět devátý devatery, -a
10 deset desátý desatery, -a
11 jedenáct jedenáctý jedenáctery, -a
12 dvanáct dvanáctý dvanáctery, -a
13 třináct třináctý třináctery, -a
14 čtrnáct čtrnáctý čtrnáctery, -a
15 patnáct patnáctý patnáctery, -a
16 šestnáct šestnáctý šestnáctery, -a
17 sedmnáct sedmnáctý sedmnáctery, -a
18 osmnáct osmnáctý osmnáctery, -a
19 devatenáct devatenáctý devatenáctery, -a
20 dvacet dvacátý dvacatery, -a
21 dvacet jeden, -a, -o

jed(e)nadvacet

dvacátý první

jednadvacátý

jednadvacatery, -a
22 dvacet dva, -ě

dvaadvacet

dvacátý druhý

dvaadvacátý

dvaadvacatery, -a
30 třicet třicátý třicatery, -a
40 čtyřicet čtyřicátý čtyřicatery, -a
50 padesát padesátý padesatery, -a
60 šedesát šedesátý šedesatery, -a
70 sedmdesát sedmdesátý sedmdesatery, -a
80 osmdesát osmdesátý osdmdesatery, -a
90 devadesát devadesátý devadesatery, -a
100 sto stý stery, -a
200 dvě stě dvoustý dvoustery, -a
300 tři sta třístý třístery, -a
400 čtyři sta čtyřstý čtyřstery, -a
500 pět set pětistý pětistery, -a
600 šest set šestistý šestistery, -a
700 sedm set sedmistý sedmistery, -a
800 osm set osmistý osmistery, -a
900 devět set devítistý devítistery, -a
1000 tisíc tisící tísícery, -a
1100 tisíc sto

jedenáct set

tisící stý

jedenáctistý

jedenáctistery, -a
2000 dva tisíce dvoutisící  
5000 pět tisíc pětitisící  
10000 deset tisíc desetitisící  
100000 sto tisíc stotisící  
1000000 milion miliontý miliontery, -a