Jak do skoly bez uceni

Podstatná Jména

Zakončení -ma  v7. pádě množného čísla mají také zdrobněliny těchto slov,jestlyže označují části těla:  s očkama,očičkama,ručičkama,ručkama,nožkama,nožičkama apodob.
Koncovka přídavného jména se v 7. pádě množného čísla přizpůsobuje koncovce podstatného jména: s rozzářenýma očima,s dlouhýma ušima,ušmudlanýma rukama,malinkatýma nožičkama.Podobně se přispůsobují i koncovky některých zájmen a číslovek,jako např.: svýma očima,mezi čtyřma očima.Neoznačují-li tato podstatná jména části těla(lidského nebo zvířecího),mají v množném čísle tvary podle příslušných vzorů: oka,ucha jako města,ručičkami,nohami jako ženami.