Jak do skoly bez uceni

Zájmena

Zájmena a jejich druhy

Zájmena a jejich druhy

- prononima ( slova ohebná, skloňují se )

Definice - Zájména zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují

Druhy

 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se
 2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj - zvratné
 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí
 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 6. neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...;
  kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...;
  každý, všechen
 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh

Skloňování

a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se )
- mají zvláštní skloňování

b) rodová: * vzory zájmenného skloňování
- ten ( tvrdý vzor )
- náš ( měkký vzor )

* vzory složeného skloňování

- mladý, jarní