Jak do skoly bez uceni

Jáma a kyvadlo

6.1.2009 16:12 | g0esh4cks | Čtenářský deník

Jáma a kyvadlo - příběh z knihy Černý kocour

Autor: Edgar Allan Poe
Žil v letech 1809 - 1849 v Americe. Je autorem příběhů s neopakovatelnou strašidelnou atmos- férou, jako například Jáma a kyvadlo nebo Černý kocour. Známý je třeba také Zlatý scarabeus.
Autor psal také pro noviny a časopisy. Za své příběhy dostal mnoho ocenění.
Edgar Allan Poe je předchůdce některých dnešních sci-fi a hororových děl.

Překlad: Josef Schwarz
Ilustrace: Josef Mištěra
Vydání: Mladá Fronta - 1988

Hlavní postava: Autor

Děj
Autor je odsouzen toledskou inkvizicí k trestu smrti a octne se v temné cele.
Jde prozkoumat svoji kobku, ale málem spadne do hluboké jámy - postrachu všech vězňů.
Když se druhý den probudí, zjistí, že je spoután a připoután k dřevěnému trámu. Nahoře u stropu vidí symbol času - postavu s kosou. Avšak zjistí, že kosa je velké kyvadlo s velkou ocelovou čepelí na konci. Vidí ale, že kyvadlo není jen nakreslené - je skutečné, kýve se a pomalu sestupuje směrem dolů tak, aby byl nakonec trpitel čepelí postupně rozřezán. V pocitech nekonečné úzkosti přijde na spásnou myšlenku - volnou levou rukou si pomaže jídlem pouta, a krysy koušou do pout tak dlouho, až je na poslední chvíli přehryžou.
Avšak další den vězeň zjistí, že kovové pláty, které pokrývají stěny kobky, jsou rozžhavené a ve svitu toho žáru vidí démonské pohledy postav namalovaných na zdech. Ke vší hrůze ještě vidí, že se dvě stěny přibližují a že pokud jej nespálí žár, bude zahnán do té hrůzostrašné jámy.
Když už autor padá ve smrtelných mdlobách do jámy, v poslední chvíli ho zachytí ruka generála Lasalla, kterému se zrovna podařilo dobýt Toledo.

Citace: Dráha kyvadla se prodloužila bezmála o yard. A jeho rychlost byla přirozeně také mnohem větší. Ale hlavně mne znepokojil dojem, že znatelně pokleslo. Nyní jsem zpozoroval - netřeba dodávat s jakým děsem - že jeho spodní konec tvoří srpek třpytné oceli, dlouhý asi stopu od hrotu, které trčí vzhůru, a že hrana srpku je zřejmě ostrá jako břitva.

Zaujalo mě, jak neuvěřitelně hrůzostrašnou atmosféru a příběh dokáže autor vytvořit. Přestože nejsem vášnivým milovníkem takovéto literatury, příběh mě zaujal.