Jak do skoly bez uceni

Doba Bronzová

7.1.2009 20:41 | g0esh4cks | 

Starší doba bronzová
Obyvatelstvo únětické kultury (cca 2200 - 1550 před n.l.) žilo přímo na Mladobo-leslavsku, ale severní část dnešního okresu asi prakticky vůbec nebyla osídlena. Pohřebiště a sídliště únětické kultury byla objevena i přímo na katastrálním území Mladé Boleslavi - na třídě T.G. Masaryka,
v Neuberku a na Radouči. V řadě lokalit bylo zjištěno postupné střídání několika archeologických kultur - tak tomu bylo třeba v Řepově či na Předlišce u Mladé Boleslavi.

Mladší doba bronzová
Druhá fáze doby bronzové (cca 1500 - 750 př.n.l.) přinesla opět husté osídlení celého Pojizeří. Lidé skupiny kultur popelnicových polí, nesoucí archeologické pojmenování podle charakteristických nádob, do kterých ukládali popel zesnulých, a lidé kultury lužické žili v mnoha malých vsích po celém Mladoboleslavsku.