Jak do skoly bez uceni

Doba Kamenná

7.1.2009 20:43 | g0esh4cks | 

Pojizeří na úsvitu lidských dějin -
starší doba kamenná
Nejstarší doklady o osídlení Pojizeří jsou staré 250 000 až 150 000 let. Tehdy, v období, které geologové pojmenovali jako starší čtvrtohory - pleistocén - a archeologové jako starší dobu kamennou čili střední paleolit, se podél Jizery potulovaly malé skupinky sběračů a lovců. Tehdejší krajinu bychom asi nepoznali - vodní toky neměly ještě dnešní trasy, terén byl porostlý buď severskou tundrou nebo stepí, podle toho jak se střídaly jednotlivé cykly dob ledových a meziledových. Žili zde sobi, medvědi a také mamuti. V okolí Mladé Boleslavi známe jen několik lokalit s doklady lidské existence ve starší a střední době kamenné. Před přímými předky dnešního člověka zde žili i neandrtálci, členové vyhynulé vývojové větve lidského druhu. Jejich tábořiště staré snad až čtvrt milionu let bylo objeveno a prozkoumáno u Horek nad Jizerou.

První zemědělci - mladší doba kamenná

Přibližně v polovině 6. tisíciletí před n.l., v mladší době kamenné - v neolitu - se v Čechách objevili lidé, jejichž hmotná i duchovní kultura a způsob obživy se výrazně lišil od předchozích lovecko-sběračských společenství. Tito lidé pěstovali obilí a chovali dobytek, vyráběli keramické nádoby a technologii výroby kamenných nástrojů dovedli takřka k dokonalosti.

Eneolit - pozdní doba kamenná
Také v poslední fázi doby kamenné se podél toku Jizery vystřídalo několik pravěkých kultur. Odrazem neklidu a diferenciace v tehdejší lidské společnosti je existence opevněných sídlišť na obtížně přístupných návrších. Lidé z archeologických kultur nálevkovitých pohárů nebo se šňůrovou keramikou sídlili nejen v osadách na úrodných půdách při vodních tocích, ale i na Chlumu nebo na vrchu Předliška
u Hrdlořez.