Jak do skoly bez uceni

Doba Keltů

7.1.2009 20:53 | g0esh4cks | 

V průběhu 4. a 3. století před n.l. v několika vlnách obsadili Keltové Čechy a podrobili si původní obyvatelstvo označované jako Prakeltové. Od přelomu 3. a 2. století př. n. l. Keltové pronikali na sever
až k dnešnímu Turnovu. Pojizeří okupoval zřejmě kmen Volků - Tektoságů. Keltská civilizace přinesla znatelný pokrok - používání železa se stalo běžným, Keltové používali při obchodování peníze, zavedli hrnčířský kruh nebo mlýnek na obilí.