Jak do skoly bez uceni

Jaderná Energie

7.1.2009 21:19 | g0esh4cks | 

Atomy jsou malé částice, z kterých se skládá celý vesmír. Atomy v sobě vážou obrovské množství energie. Energie, která se uvolní při štěpení biliónů atomů uranu v jaderné elektrárně, dokáže přivést do varu vodu. Pára z této vařící vody se používá na výrobu elektřiny. Lidé se obávají jaderné energie, protože při uvolňovaní energie z atomů unikají smrtící látky, které se nazývají radioaktivní záření.

Při výbuchu jaderné bomby vznikne obrovská ohnivá koule. Exploze vyvolá v městě zemětřesení. Tlaková vlna a oheň zničí budovy. Z radioaktivního popela a prachu se vysoko na obloze vytvoří mrak.

Jediná atomová bomba dokáže zničit celé město. Záření, které se uvolní při výbuchu, bude zabíjet lidi a zvířata ještě celé roky. Na světě je teď tolik jaderných zbraní, že by ho dokázali zničit. Po shození atomové bomby na Hirošimu se tam strhla vichřice s rychlostí 1 200 kilometrů za hodinu.

V Hirošimě bylo 200 000 mrtvých a 100 000 raněných. V Nagasaki bylo okolo 74 000 mrtvých a víc než 40 000 raněných.

Radioaktivní záření způsobilo v okruhu jednoho kilometru od místa výbuchu jistou smrt, ti, co nezemřeli hned, utrpěli těžké popáleniny. Další skupiny obyvatelů čekalo bolestivé umírání, rakovina, změna dědičných vlastností a další následky ozáření.

Za hrst čistého uranu se vydá tolik energie jako 72 000 barelů nafty, což je přibližně 11,52 miliónů litrů.

Palivové články se musí po několika letech vyměňovat. Tak jako se z nich odstraní znovu použitelný uran, musí se články ochlazovat ve speciální nádrži.

Jaderný reaktor je obklopený hrubými betónovými stěnami. Stěny zabraňují úniku nebezpečného záření.

Běžná jaderná elektrárna vyprodukuje ročně asi 20 van velmi nebezpečného odpadu. Odpad se taví na hmotu podobnou sklu a nalévá do ocelových nádrží. Nádrže se zalévají betonem a ukládají do podzemí. Méně nebezpečný odpad se zakopává v sudech.

teplotou, spojí se a po jejich-Když se srazí atomy s mimořádně vysokou sloučení se uvolní energie. Takovýto proces jaderné syntézy probíhá na Slunci. Vědci se pomocí Laserů snaží sestrojit podobná "slunce" i na Zemi.

Při výbuchu jaderného reaktoru v Černobylu se uvolnilo 50 milionů curie, což je 30-40- násobek výbuchu atomové bomby v Hirošimě roku 1945.

Až tri týdny po katastrofě se pomocí 4 000 tun písku, bóru, olova a jílu podařilo utěsnit vyzařující reaktor a zabránit průniku záření do půdy.

Znepokojující byli štěpné zplodiny cézia, které se při katastrofě uvolnily. Poločas jejich rozpadu se pohybuje od dvou do třiceti let, přičemž ustavičně působí jako radioaktivní záření a dlouho přetrvávají a působí v potravinách.