Jak do skoly bez uceni

Klasicismus

8.1.2009 16:07 | g0esh4cks |

Klasicismus
(22 17. - 18. st.)

návaznost na antiku (classicus= antický)
Znaky-vyžaduje rozum (proti mystice Baroka)
jednotné předpisy a pevný řád
pravda, zobrazení podle přírody
literatura-vznik literárních salonů,
francouzština-oblíbený jazyk šlechty,
Francie-kolébka umění
vysoký styl-život vysokých vrstev
(óda, epos, tragédie)
nízký styl-neurozené postavy, námět ze
současnosti (komedie, bajka, satira)
drama-Aristotelova zásada 3 jednot-jediné
místo, čas, děj
(Shakespeare by nebyl dobrý autor)
architektura- zahradní- vzor Versailles,
u nás- Dobříš
hudba- Haydn, Mozart, Beethoven

Francie (17. st.)
Vysoký styl-tragédie

PIERRE CORNEILLE (1606-1684)
-konflikt povinnosti a citu
(cit musí ustoupit)
CID povinnost-dodržení rodové morálky
Rodrigo-Cid zabije otce Chimeny, který
urazil jeho otce, Chimena přes lásku
k Cidovi žádá jeho smrt, král nakonec
rozhodne pro smírné řešení-vysloví se pro
jejich sňatek

JEAN RACINE (1639-1699)
antické náměty upraveny
- tragédie psychologická
cit a harmonie x vášeň,
FAIDRA námět z řecké mytologie,
Faidra miluje svého nevlastního syna
Hippolyta, když jí odmítl, obviní ho a zahubí,
teprve potom cítí vinu, uvědomí si své¨
jednání a je ochotna nést svou vinu

Nízký styl-
-komedie - mají mnohem blíže ke skutečnosti a
k normálnímu životu, protože nejsou svázány
pravidly
MOLIERE (1622-1673)
vl. jméno Jean Babtiste Poquelin
životní osud připomíná Shakespeara
spjat s divadlem-kočovná herecká
společnost-herec, režisér, autor,
ředitel divadla (Paříž)
satirická komedie- aktuální, kritický pohled
na skutečnost, výsměch lidským slabostem
LAKOMEC-Harpagon, který je ochoten pro
peníze obětovat všechno- děti i rodinu,
ztráta peněz pro něj znamená ztracený smysl
života, šílenství, nenávist, podezřívá ostatní i
sám sebe


TARTUFFE-míří proti pokrytectví a církvi,
zpočátku byla zakazována,
Tartuffe- pokrytec, svatoušek, vychytralý,
získá si důvěru Orgona (důvěřivý, bohatý)
získává moc nad jeho rodinou, ostatní
členové rodiny se ho snaží varovat, Orgon
připíše Tartuffovi své jmění , jen zásah krále
zabrání zničení rodiny
(u Moliera ojedinělé rozuzlení)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ-poslední hra-shrnuje
oblíbené motivy-útok na šarlatánství, sobectví
měšťanů, hypochondr provdá dceru za lékaře
, aby měl léčení zdarma, po hře se mu udělalo
špatně, lékaři mu odmítli pomoci, protože je
kritizoval
pohřeb nebyl veřejný - zásah církve,


Bajka
-zvířata mají lidské vlastnosti, poučení na konci

JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695)
BAJKY-12 knih, vlastnosti-intrikánství,
pokrytectví, lstivost, lež, dokážeme
z toho vyvodit poměry na dvoře

Itálie (16.-18. st.)
Komedie- commedia dell´arte-improvizovaná
fraška, kočovné herecké společnosti, herec musí
být profesionál
1. improvizace-stručný scénář
2. lazzi-pantomima (pohyby beze slov)
3. masky-představují typ člověka a jeho společenské zařazení, ustálené postavy
Pantalone-bohatý obchodník,
zesměšňování
Arlecchino-intrikánští sluhové-
Harlekýn
Colombina-služka
Scapino-sluha-
snažili se intrikami ovlivnit pána, dosáhli toho
18. st. -nerozvíjí se dál, ustrnula ve svých
tématech, příliš vyumělkované zápletky,
vulgarita, hrubost, schematičnost postav

CARLO GOLDONI (1707-1793)
rodák z Benátek, vystudoval práva- advokát
vzniká italské divadlo- commedie italiene
(Royal Palais x Moliere- král. palác), vzájemně
se ovlivňují, inspirace komedií dell´arte, ale
popírá to
dílo-přechod od komedie dell´arte k charakterní
komedii (povahové vlastnosti) vstupují tam
společenské poměry
SLUHA DVOU PÁNŮ- má nejblíže k dell´arte,
milostné téma, šťastný konec,
herci nemají masky
POPRASK NA LAGUNĚ (pův.-v Chioggie)
v rybářské vesničce u Benátek, milostný námět
3 páry-typické hašteření, nejcennější,
šťastný konec-páry jsou rozhádané- zasahuje
soud - usmíří se