Jak do skoly bez uceni

Měnavka Velká

7.1.2009 21:03 | g0esh4cks | 
Měňavky jsou jen jednou z četných skupin jednobuněčných živočichů, prvoků. Jako každá buňka skládá se i měňavka z buněčné blány, která obsahuje protoplazmu. Protoplazma obklopuje jádro, orgán, který řídí činnost buňky. Rozdělíme-li měňavku na dvě části, pak část obsahující jádro žije dál a rozmnožuje se. Druhá část se bez jádra ještě nějakou chvíli pohybuje, ale protože nemůže trávit potravu, po vyčerpání zásobních látek hyne.


Měňavka je školním příkladem měňavek. Je totiž až 1 mm velká, takže ji můžeme vidět i pouhým okem.


Její tělo mění neustále tvar, plazma se přelévá z místa na místo a vysílá výběžky, takzvané panožky, jimiž se prvok pohybuje a přijímá potravu. Svou kořist (jiné prvoky) protoplazma obklopí a uzavře do trávicí vakuoly, kam se vylučují trávicí šťávy a ty potravu rozloží. Nestrávené zbytky zůstanou prostě na místě, když se měňavka přeleje jinam.


Rozmnožování měňavky je velmi jednoduché. Buňka se jednoduše rozdělí na dvě části; v každé zůstane polovina jádra. Některé měňavky se však rozmnožují tak, že se jejich jádro rozpadne na stovky malých jader, z nichž každé se obalí cytoplazmou. Původní buněčná blána se pak rozpadne a tak vznikne najednou velký počet nových jedinců.


Řada měňavek cizopasí na těle jiných živočichů.