Jak do skoly bez uceni

Neptopýr Velký

7.1.2008 21:01  | g0esh4cks

Orientace netopýrů je založena na principu příjmu zvukových vln odražených od předmětu. Je lhostejné, zda je tím předmětem strom nebo hmyz letící vzduchem. Netopýři vysílají pootevřenou tlamkou sérii velmi krátkých, jen dvě až tři tisíciny sekundy trvajících zvuků o frekvenci 30 000 až 70 000 kmitů za sekundu. Připomeňme si, že tyto zvuky jsou nad hranicí lidské slyšitelnosti. Člověk je schopen vnímat tóny o frekvenci přibližně 20 kmitů za sekundu. Odražené zvukové vlny opětně zachycují a pomocí těchto opakovaných signálů zaměří předmět v prostoru.


Netopýr velký je jedním z hojných evropských druhů a celá řada pokusů byla dělána právě na něm. Obývá celou střední a velkou část východní Evropy a často se sdružuje do velkých kolonií, které mají i několik tisíc jedinců. V létě žijí samice odděleně od samců a věnují se výchově mláďat. Takové samičí kolonie najdeme nejčastěji na půdách a ve věžích. Přes zimu se samci i samice uchylují společně do sklepů, jeskyň a štol, kde jsou často namačkáni jeden na druhého. Zimoviště a letní sídla mohou být někdy dost daleko od sebe. Kroužkování netopýrů, které provádí řada států v úzké spolupráci, nám prozradilo o životě a pohybech letounů mnoho zajímavého.