Jak do skoly bez uceni

Slovanské Osídlení

7.1.2009 20:56 | g0esh4cks |

V první polovině 6. století, v etapě dějin, která je označována jako doba stěhování národů, opustila část germánského obyvatelstva českou kotlinu. Do mocensky uvolněného prostoru začaly od počátku 6. století přicházet jednotlivé vlny slovanského obyvatelstva. Ovšem nepřišli do opuštěné země - předpokládá se, že Slovanů mohlo být snad jen 10 % oproti obyvatelstvu, které v Čechách zůstávalo z dřívějších dob. Úrodné oblasti podél Jizery se tak od 6. století stávaly domovem nového etnika. Osídlení v 8. až 10. století mělo ostrůvkovitý charakter. Jednotlivé sídelní oblasti byly navzájem odděleny souvislými, těžko průchodnými lesy. Takovou uzavřenou oblast tvořilo i území kolem středního toku Jizery, oddělené bažinami Jizery a Labe a lesy od středních Čech a Mělnicka i od sídelních oblastí na Jičínsku. O slovanských osadách v Pojizeří příliš mnoho nevíme. Archeologové prozkoumali několik hradišť - Chlum, Hradec u Mnichova Hradiště, Mužský či Poráň, ale z desítek vsí máme jen vesměs náhodně nalezené zlomky keramiky.