Jak do skoly bez uceni

Velká Čínská Zed

6.1.2009 20:20 | g0esh4cks

Je to největší pomník všech dob. První čínský císař snil o největší stavbě zbudované člověkem a tisíce rolníků vynaložily nezměrné úsilí, aby ji postavily. Po deseti letech vyčerpávající dřiny, jež si vyžádala smrt tisíců dělníků, se podél severní hranice Číny táhla jako obrovský had Velká čínská zeď. Vinula se po přirozených obrysech země a táhla se na západ od Žlutého moře přes hory, napříč pouštěmi a zemědělskými oblastmi až k Tibetu.
Zeď byla postavena na příkaz prvního císaře sjednocené Číny Š' -chuang - tiho, jehož stát Čchin porazil ostatní čínské státy a sjednotil je pod svou vládou. V roce 214 př. n. l. poslal císař svého generála Meng Tchiena k severní hranici císařství s armádou 300 000 dělníků a bezpočtem politických vězňů, aby začal se stavbou soustavy opevnění.
Stovky kilometrů opevnění postavily již dříve čínské nezávislé státy. Úkol Meng Tchiena a jeho stavitelů spočíval v zesílení nebo opravě těchto staveb a vybudování dalších 800 kilometrů zdi, která by je spojila. Stavba pokračovala závratnou rychlostí a do horečnaté práce byly neustále nasazovány nové skupiny dělníků. Stavba zdi stála obrovské množství lidských životů a platit museli rolníci. Z každé pětičlenné rodiny museli dva lidé pracovat na stavbě zdi nebo na podobném velkolepém státním projektu - rodinám tak mizela pracovní síla a nedokázaly vést vlastní hospodářství.
Trestanci, odsouzení k těžké práci na zdi, museli pochodovat stovky kilometrů na sever v řetězech a železných obručích na krku; padali vyčerpáním ještě dřív, než ke zdi došli.
Mnozí z odvedenců zemřeli cestou. Ti, kteří přežili, byli ubytováni v nevyhovujících táborech a museli dřít v žhnoucím slunci, na dešti, v krupobití a teplotách od 35 stupňů Celsia v létě až do mínus 21 stupňů v zimě.
Jídla byl zoufalý nedostatek. Neúrodná půda poskytovala nedostatečnou obživu a zásoby potravin musely být dopravovány na ohromné vzdálenosti karavanami soumarů nebo navlečných nákladních člunech proti proudu prudkých řek - z nichž jenom některé byly alespoň trochu splavné. Většinu potravin ukradli lupiči, poztrácela se nebo byla snědena cestou; jednou bylo vypraveno z poloostrova Šan - tung 182 vozů obilí, ale ke zdi byl dopraven jenom jediný. Hlad zvýšil už tak vysokou úmrtnost a vedl mezi dělníky a dozorci k projevům násilí.
Mnozí z těch, kdo zemřeli - vyčerpáním nebo nedostatkem jídla -, byli vhozeni do příkopů, které sloužily jako základy, nebo pohřbeni ve zdi, aby působili jako strážní duchové proti démonům ze severu - které, jak lidé věřili, stavba ohromného opevnění rozezlila