Jak do skoly bez uceni

Wolfang Amadeus Mozart

8.1.2009 16:06 | g0esh4cks | 

1756 - 1791)
Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27.ledna 1756 v Salcburku v Rakousku-Uhersku jako syn skladatele Leopolda Mozarta. Vyrůstal se svou o 5 let starší sestrou Marií Annou (Nannerl). Jeho hudební nadání se projevilo velmi brzy. Měl pověst "zázračného dítěte". Pod vedením svého otce Leopolda objížděl šlechtické dvory a velká města po celé Evropě, ale hlavně v Rakousku, Francii, Švýcarsku a Itálii). Předváděl virtuózní hru na klavír, ale také začal psát své první skladby.
V 11 letech složil svou první operu a v roce 1769 byl jmenován koncertním mistrem salzburského arcibiskupa. Po třech cestách do Itálie, kde sklízel velké úspěchy, se od roku 1773 usadil na několik let v Salzburku. V tomto plodném období zkomponoval opery, serenády, instrumentální díla a mnoho církevních skladeb. V březnu 1781 požádal o propuštění a zkoušel se uživit jako svobodný umělec. 4. srpna 1782 se oženil s Konstanzí Weberovou. V letech 1782 - 1786 složil 15 významných klavírních koncertů a upevnil své postavení ve Vídeňské společnosti. Kromě toho se zabývá komponováním hudby k divadelní hře Pierra Augustina Carona de Beaumarchais Figarova svatba, která svou kritikou šlechty vzbudila v roce1785 v Paříži velký rozruch. Mozartova opera měla premiéru 1. května 1786.
Postupem času už nebyl Mozart ve Vídni tolik oblíben jako předtím, proto odjel do Prahy. Zjistil totiž, že v Praze stále ještě provolávají slávu jeho skladbám i mimo divadlo. Jeho hudba zněla i ve všech bohatých rodinách. Proto tenkrát řekl :" Moji Pražané mi rozumějí ." V Praze se také konala jeho akademie v Nosticově divadle a byl o ní velký zájem. Když byl Mozart v Praze, často pobýval u manželů Duškových na Bertramce. V Praze také napsal operu Don Giovanni, která měla premiéru 29. října 1787 ve Stavovském divadle.
Mozartova finanční situace se však stále zhoršovala. V letech 1789 - 1790 podnikl několik koncertních turné, ale jeho hmotné zabezpečení se nezlepšilo. Úspěch nepřinesla ani premiéra opery Cossi fan tutte 26. Ledna 1791 ve Vídni ani Kouzelná flétna, která měla premiéru 30. Září 1791 ve Vídni. V roce 1791, kdy měl být v Praze korunován českým králem Leopold II. , napsal k tomuto aktu operu Titus.
Pomalu upadá do dluhů a následkem celkového vyčerpání u něho propuká nezjištěná nemoc, pravděpodobně revmatická horečka. Zemřel 5.12. 1791 ve Vídni během práce na Requiem pro hraběte Franze Walsegga von Stuppach. Pohřeb však nebyl tak honosný jak by se očekávalo. Údajně byl pohřben na hřbitově sv. Marka v hromadném hrobě mezi tuláky, chuďasi a ztroskotanci. Nikdo však určitě neví, jestli je to pravda.
Když přišla zpráva o jeho smrti do Prahy, vyzváněly tu zvony celou hodinu. Jeho přátelé uspořádali tryznu v chrámu sv. Mikuláše, kam přišlo přes 3000 lidí.
Takto umírá, ve věku pouhých 34 let, největší hudební génius světa, který za svůj život napsal 650 děl. Kdyby se hrály jedna za druhou, zněly by nepřetržitě 9 dní a nocí, což je 220 hodin. Ve svých skladbách, zahrnujících snad všechny hudební druhy, spojil Mozart německé a italské prvky baroka, rokoka a začínajícího romantizmu do svého jedinečného stylu. Zde je výčet jeho nejznámějších děl.

DÍLA:
- Opery:
Cossi fan tutte
Únos ze Serailu
Figarova svatba
Don Giovanni
Kouzelná flétna
- Symfonie:
Symfonie - Pražská
Linecká
Hafnerova
Jupiterská
- Nástrojová hudba:
klavírní koncerty
houslové koncerty
koncertní symfonie
- Duchovní hudba:
20 mší pro Salzburg
Requiem